Menighedsråd

 

Referat fra menighedsrådsmødet den 15. juni 2021 kan læses HER

 

Menighedsrådet for Hørup Sogn: 

Formand: Kai Rasmussen, Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 40 56 02 23,

mail: formand@kjellerupkirke.dk

Kasserer: Käte Arbo Nommensen, Fuglegranen 3, 8620 Kjellerup, tlf. 22 75 11 50 

Næstformand og kirkeværge:

Per Rosendal, Mølbjergvej 1, 8620 Kjellerup, tlf. 40 22 27 50

Sekretær og formand for valgbestyrelsen:

Lisbeth Spanggaard,Karen Blixens Vej 14, 8620 Kjellerup, tlf.  23 27 76 01 (Træffes bedst efter kl. 17.00)

Kontaktperson: Christian Schmidt, Sindingsgade 26, 8620 Kjellerup, tlf. 21 58 48 53

 

Menighedsrådet fra 1. søndag i advent 2020 og fire år frem:

1. Lisbeth Spanggaard

2. Mette Sivebæk

3. Henrik Astrup

4. Kai Rasmussen

5. Per Rosendal

6. Bent Lysdal

7. Christian Leif Schmidt

8. Käte Arbo Nommesen

9. Torben Ulrik Jakobsen

Medarbejderrepræsentant: Niels Peter Hornstrup (valgt for et år ad gangen)