Du er her: Hjem > Livets begivenheder > Medlemsskab

Medlemsskab

Som medlem af Den Danske Folkekirke er du medlem af en kristen kirke i Danmark.

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition. 

Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at der ikke betales medlemsbidrag for børn eller unge uden skattepligtig indkomst.

Alle er velkomne til gudstjenester i folkekirken. Du kan også deltage i kirkelige fællesskaber og gøre brug af kirkernes mange tilbud som f.eks. koncerter, kirkekor, studiegrupper, foredragsaftener, babysalmesang, spaghetti- og rockgudstjenester og meget andet.

Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Du bliver medlem ved at henvende dig til en af præsterne. Se under kontakt.

Kun ét medlemskab
Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund.

Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskabet af folkekirken automatisk.

Du skal selv oplyse det til enten sognepræsten eller kirkekontoret, så oplysningen kan registreres i kirkebogen - og dermed i CPR-registeret.

 

Udmeldelse
Et medlem af folkekirken kan melde sig ud. For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.

Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene være medlem af denne. Ligeledes kan man normalt kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis man er medlem af den, når man dør. Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. i øvrigt højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer.  

Når man ikke er medlem af folkekirken, skal man ikke betale kirkeskat. Det er bl.a. af den grund vigtigt, at en udmeldelse bliver registreret i CPR. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, og der alligevel på papirer fra skattevæsenet står, at man skal betale kirkeskat, skal man henvende sig til skattemyndighederne for at få fejlen rettet.

Man kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis man slutter sig til et andet trossamfund, bliver man dog ikke automatisk registreret som udtrådt af folkekirken. Man skal selv give besked til sognepræsten i folkekirken, for at det kan blive registreret i CPR.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret. Du kan evt. bruge denne blanket.

Når man meddeler, at man vil træde ud af folkekirken, skal man oplyse sit cpr. nummer og skrive under på udmeldelsen.

Når man melder sig ud, bliver det registreret i CPR. Man får en bekræftelse, der fortæller, hvornår det er sket.

Fortryder man senere at have meldt sig ud, kan man efter anmodning derom genoptages som medlem af folkekirken af en præst i folkekirken, under forudsætning af at præsten efter en personlig samtale skønner, at anmodningen er udtryk for en alvorlig beslutning om igen at høre til folkekirken.

« forrige  |   top  |   næste »
 

Hørup Kirke
Kirken for hele Kjellerup
Kirkebakken 10, 8620 Kjellerup

Kirkekontoret
Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
Mobil 2488 5352
Åbningstider
Mandag: 9-12
Onsdag: 9-12
Torsdag: 14-17
Fredag: 9-12

Kirken er normalt åben i dagtimerne, mandag - fredag mellem 7.00 og 15.00 med mindre der er aktiviteter eller kirkelige handlinger i kirken.


Powered by CMSimple Test | Template by CMSimple | Login