Begravelse

Et dødsfald skal anmeldes digitalt til kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. I praksis foregår dette ofte gennem bedemanden, der kan hjælpe med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen / bisættelsen, men man kan også selv gøre det.

Dødsfaldet skal anmeldes af nærmeste pårørende, der også skal underskrive dødsanmeldelsen eller underskrive en fuldmagtserklæring til bedemanden. Den lægelige dødsattest skal også vedlægges, hvis den ikke er inberettet elektronisk. Lægen laver den ved ligsynet.

Hvis man er medlem af folkekirken regner man med at det er afdødes ønske at der foregår en kirkelig handling i forbindelse med begravelsen/bisættelsen. Hvis man ikke er medlem af folkekirken har de pårørende ingen krav på en kirkelig handling. Man ser det også som afdødes ønske ikke at have en kirkelig handling.

Forud for en kirkelig begravelsen/bisættelsen skal præsten have en samtale med de pårørende.

Ved valg af gravsted kontaktes kirkegårdskontoret: 24 88 53 55.

Læs mere om begravelse på folkekirken.dk