Du er her: Hjem > Det sker for voksne > Frivillige

Frivillige

 

I Kjellerup vil vi gerne at kirken er en levende kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er mange frivillige ved kirken omkring 80. Der er mange opgaver og de er meget mangfoldigt.

Der er menighedsrådsmedlemmer, som administrerer økonomi, bygninger og ansættelser. Rådet sørger for rammerne og har samtidig ansvar for at tænke visionært, så vores lokale afdeling af folkekirken forbliver en del af samfundet, som er vedkommende for medlemmerne.

Så er der et spaghettikorps. Hvis man vil være populær blandt de små, så er det der, man skal søge ind. Der er julegaveklubhjælpere og mini-konfirmandhjælpere for nu at blive blandt de yngste.

Unge mennesker kaster tid og kræfter ind i Ten Sing samtidig med at de går til studentereksamen og boger den i mange timer. På den måde får de unge fra konfirmationsalderen og opefter et tilbud om godt fællesskab med gang i. Det er imponerende. Kom selv og se deres show, hvis ikke I har prøvet det.

I den voksne ende er der folk, som arrangerer højskoletimer og sogneaftener. De har fingeren på pulsen og følger med i, hvad der rører sig i samfund og kirke, så programmerne kan være aktuelle og interessante. Når selve dagen for højskoletime eller sogneaften oprinder, møder borddække-damerne op, for kaffe og kage skal der til, vi skal sørge for både ånd og legeme, og snakken går nu bedst, når der er kaffe på bordet.

Der er mange, som har taget konsekvensen af den gode kage og meldt sig til kirkekondi. Når hver tager en lille bid af byen, lykkes det os indenfor en uge at nå samtlige adresser i sognet, så kirkebladet kan komme ud, og enhver kan orientere sig om, hvad der foregår. Når bladet altså har været i korrektur hos frivillige komma-kyndige folk.

En kristen menighed er altid forpligtet udover sig selv. Rundt i hele verden har vi søstermenigheder. Når vi kommer ud over Europas grænser, har de markant anderledes forhold, end vi har. Materielt er deres kår ofte vanskelige. Derfor er der frivillige her, der står for sogneindsamlingen, som går ud på at bekæmpe sult. En masse forberedelse og en hel eftermiddag i oktober bruges af andre på YM-dag, altså ydre mission, kirkens arbejde udenfor landets grænser.

Det hjemlige gudstjenesteliv er også præget af frivillighed. Uden frivillige var der ingen kirkekaffe og formiddagshyggestund, uden frivillige var der ingen stafetgudstjenester. Der bliver bragt gudstjeneste-CDer ud til dem, der ikke har mulighed for at deltage i kirken, der bliver sat storskærm op til konfirmationer, så flere kan være med. 

Resten – det gør Børge, vores altmuligmand og misbrugskonsulent. Eller nej, han gør ikke helt resten, så her er der også mulighed for at give en hånd med.

Som menighed er vi i konstant bevægelse, og vi har mange flere idéer, end vi har tid og kræfter til. Der er arbejdsområder, som vi endnu ikke har haft mulighed for at opdyrke. Medier og pressekontakt er et eksempel. Det ville gavne os, hvis vi havde større gennemslagskraft og en større platform i medierne. Vi skulle gerne derhen, hvor folk er spændt på hvilke gode nyheder og spændende tilbud, deres kirke nu har til dem.

Nogle har også snakket om studiegrupper, om familiearbejde, ja, der er mange ting. Tendenser i tiden kalder på reaktion. Ægteskabet har svære vilkår og dermed familielivet. Det skulle jo egentlig være en selvfølgelighed, at man i sin menighed kunne finde støtte til familiens hverdagsliv i en tid, hvor det er under pres. Vi vil gerne lægge op til, at man drøfter disse spørgsmål med hinanden. Har vi som menighed de tilbud, vi skal have? Skal noget nedlægges og andet sættes i værk? Det er nødvendigt med et løbende eftersyn, sådan at vi rammer de behov der er.

Ved et valg udsendte vi et valgmatriale. I det præsenterer vi Hørup kirke som ”din kirke hele livet”, men livet – det ligger jo ikke fast, vilkår og omstændigheder forandrer sig hele tiden. Derfor har vi brug for frivillige. Kom med meldinger: Hvad kan vi, hvad vil vi og rammer vi rigtigt?
Med andre ord: Frivillige kan ikke undværes. Der er brug for dem, når det praktiske arbejde skal fungere, og der er brug for dem til at tænke og mærke efter, om vi som kristen menighed er på rette kurs, om vi er åbne nok, om vi lever op til de – berettigede – forventninger, medlemmerne har til deres kirke.

Vil du gerne være med i fællesskabet af frivillige - og gøre en forskel for andre mennesker? Så prøv at ringe til sognemedhjælperen: Lisa Bjærre Olsen, tlf. 24885358.

Kennedy sagde engang: Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Man kunne have frivillige mistænkt for at tænke noget lignende. De er optaget af, hvad de kan gøre for vores kirke og menighed. Vi håber meget, at de frivillige får glæde ud af det selv, at det er en win-win-situation.


« forrige  |   top  |   næste »
 

Hørup Kirke
Kirken for hele Kjellerup
Kirkebakken 10, 8620 Kjellerup

Kirkekontoret
Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
Mobil 2488 5352
Åbningstider
Mandag: 9-12
Onsdag: 9-12
Torsdag: 14-17
Fredag: 9-12

Kirken er normalt åben i dagtimerne, mandag - fredag mellem 7.00 og 15.00 med mindre der er aktiviteter eller kirkelige handlinger i kirken.


Powered by CMSimple Test | Template by CMSimple | Login