Minikonfirmander

I Kjellerup finder minikonfirmation sted i 3. klasse. Pigerne går om efteråret og drengene om foråret. Drengene begynder den 22. april - de skal hovedsagligt være ude.

Alle 3. klasser på Kjellerup Skole får en indbydelse, når det er deres tur. PT. kan vi ikke tilbyde undervisningen til børn, som går på andre skoler. De skal kontakte kirken, som skolen tilhører. Spørgsmål kontakt sognemedhjælper Lisa Bjærre Olsen.

Tilmeldingsseddel til minikonfirmand 

 

Et eksempel på en minikonfirmandgang:
13.45 Børnene bliver hentet på Kjellerup Skole og får en gnave bolle.

14.10 Minigudstjeneste i kirken. Vi får besøg af en af Jesus venner, som fortæller lidt af deres oplevelser med Jesu.
Leg og opgaver udenfor.
Bygge kirker udenfor - hvert barn laver sin egen model af vores kirke.

Når vi må mødes indenfor, skal vi også:

Oplevelse: leg, se og røre på ting i kirken og/eller aktiviteter og leg.
Kirkebyggeri indenfor
15.45 Hentning eller følges ned på skolen af en voksen.

Temaer i kirken:
Jesus fødsel, Jesu dåb, Jesus møde med andre mennesker, Jesus helbreder, Jesus fortæller lignelser, Jesus lærer os at bede, indstifelse af nadveren, Jesus bliver korsfestet, Jesus opstandelse, Udsendelsen af displene og Kristi Himmelfart, Pinse.

Se billeder fra minikonfirmanderne i vores galleri.