Andre arrangementer

Denne side er tilbud fra andre foreninger, som låner kirkecentret til deres arrangement.

 

Hvis du har et arrangement, kan du henvende dig til Sognemedhjælperen, Lisa Bjærre Olsen, og høre hvordan du kan få dit arrangement lagt på hjemmesiden.

 

Ten Sing 7

Amok Disko

KFUM og KFUK i Kjellerups familieklub