Menighedsråd

 

Referat fra menighedrådsmødet den 27. august 2020 kan læses HER

 

 

 

Menighedsrådet for Hørup Sogn: 

Formand: Kai Rasmussen, Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52

Kasserer: Grethe Bjærre, Ædelgranen 1, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 24 88. 

Næstformand: Per Rosendal, Mølbjergvej 1, 8620 Kjellerup, tlf. 40 22 27 50

Kirkeværge: Tove Søften, Lindevej 20, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 20 97

Valgformand: Lisbeth Spanggaard, Mobil: 23 27 76 01 (Træffes bedst efter kl. 17.00), Mail: valg@kjellerupkirke.dk

 

Menighedsrådet fra 1. søndag i advent 2016 og fire år frem:

1. Grethe Bjærre

2. Kai Rasmussen

3. Lisbeth Spanggaard

4. Dorte Lundager Laursen

5. Bent Lysdal

6. Per Rosendal

7. Tove Søften

8. Rikke Daldof

9. HA

Medarbejderrepræsentant: Niels Peter Hornstrup