Menighedsråd

 

Referat fra menighedrådsmødet den 25. februar kan læses HER

 

 

 

Menighedsrådet for Hørup Sogn: 

Formand: Kai Rasmussen, Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52

Kasserer: Grethe Bjærre, Ædelgranen 1, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 24 88. 

Næstformand: Per Rosendal, Mølbjergvej 1, 8620 Kjellerup, tlf. 40 22 27 50

Kirkeværge: Tove Søften, Lindevej 20, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 20 97

 

Menighedsrådet fra 1. søndag i advent 2016 og fire år frem:

1. Grethe Bjærre

2. Kai Rasmussen

3. Lisbeth Spanggaard

4. Dorte Lundager Laursen

5. Bent Lysdal

6. Poul Vestergaard Thomsen

7. Per Rosendal

8. Tove Søften

9. Rikke Daldof

Medarbejderrepræsentant: Niels Peter Hornstrup

Der til er der valgt 3 suppleanter, men den ene er i mellemtiden flyttet fra sognet

1. suppleant: Er indtrådt i Meighedsrådet

2. suppleant: HA