Sådan foregår dåben

Dåb finder i udgangspunktet sted i menighedens fælles og offentlige gudstjeneste. Det vil i praksis sige på søn– og helligdage. Det understreger, at enhver døbt hører til i et større fællesskab end sin egen familie, nemlig det fællesskab, som i trosbekendelsen hedder ”de helliges samfund”. De helliges samfund består af alle døbte i hele verden. Det er altså et globalt fællesskab. Hver søndag repræsenteres det globale fællesskab af døbte af de mennesker, som er kommet til gudstjeneste. 

Når et dåbsbarn bæres ind i kirken, rejser kirkegængerne sig op som en modtagelsesgestus og tager således imod barnet som fællesskabets nye medlem.
Når konfirmander skal døbes, sker det i udgangspunktet også i søndagsgudstjenesten. Men da offentlighed kan være grænseoverskridende i konfirmandalderen, døber vi dem af og til umiddelbart efter gudstjenesten.
Enhver kan begære dåb for sig selv eller sit barn.

Dåb kan også ske udenfor den almindelige gudstjeneste, hvis forholdene taler for det. Derfor tilbyder vi  fire årlige dåbslørdage. For 2020 er der planlagt  lørdags dåb på følgende datoer:

Lørdag d. 22. februar 2020 kl. 10.30

Lørdag d. 2. maj 2020 kl. 10.30

Lørdag d. 8. august 2020 kl. 10.30

Lørdag d. 31. oktober 2020 kl. 10.30

Kontakt én af præsterne for yderligere information omkring selve dåben.  

Hvad gør du?

Når du ønsker dåb, så henvender (telefon 2488 5352 eller på kirkebakken 8) du dig på kirkekontoret for at aftale en dato (se datoerne for minimum den næste måned her, resten fås ved henvendelse til kirkekontoret). Ved samme lejlighed bliver barnets navn samt faddernes navne og adresse skrevet op. Der skal være mindst to og højst fem faddere. Hvis en eller begge forældre er faddere, skal der minimum være to derudover. For at være fadder skal man selv være døbt med en kristen dåb, og den sædvanlige konfirmationsalder er minimumsalder.

Inden dåben skal dåbsforældrene have en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Denne samtale finder sted efter aftale - præsten ringer ca. 7 til 14 dage før dåben.

Ved dåben bliver man medlem af Den danske Folkekirke. Enhver, uanset alder, kan blive døbt. Det er en forudsætning, at man ikke allerede er døbt med en kristen dåb, hverken i eller uden for Folkekirken. Forud for dåb af større børn og voksne skal der finde et undervisningsforløb sted.

Link: Godkendte navne

Hvad betyder det at blive døbt? Link til en forklaring fra Folkekirken.dk