Du er her: Hjem > Gudstjenester > Prædiken > Anders

Anders

Prædiken til  3. søndag i fasten d. 4. marts – 2018

Anders Bo Engrob Jørgensen

 

Salmer:

H: 413 Vi kommer, Herre, til dig ind; 882 Der går gennem verden en hinkende dans; 362 Gør dig nu rede, kristenhed; 414 Den Mægtige finder vi ikke; 208 Skriv dig Jesus (nadver); 217 Min Jesus lad mit hjerte få

Tekster: 2 Mos 32,7ff; Åb 2,1-7; Joh 8,42-51 (se salmebogen s. 1086)

Prædiken

Hvis nogle af jer har været ude og sejle, ved I, hvor afgørende det kan være, at have et kompas, der viser den præcise retning. Bare en anelse unøjagtighed kan få store konsekvenser, når man sejler over de store have og ikke har noget at pejle efter.

Derfor skal et kompas på et skib eller en båd være kalibreret eller justeret, så det kompenserer for de magnetiske forstyrrelser, der altid vil være på et skib, hvor der er masser af jern og elektriske apparater rundt om kompasset.

På sådanne kompasser findes der ofte to små magnetiske skruer, man kan justere på, så at man derved kan påvirke kompasnålen til at vise den præcise retning. Og så skal man ellers igennem et kompliceret proces for at justere sit kompas.

 

Nu om dage navigerer de fleste både efter gps, men mange sejlere ved, at hvis teknikken skulle svigte, så er de pludselig 100% afhængige af deres kompas – og så er det en god idé, at det virker optimalt.

 

Nu ved jeg utroligt lidt om det maritime liv og sejlads i det hele taget, så jeg skal nok lade være med at sige mere, inden jeg bliver alt for meget til grin…

Til gengæld synes jeg, at det er spændende at overføre billedet af kompasset til vores indre kompas: Altså vores værdier, vores verdensbillede, vores trosforestillinger, de store rammefortællinger om vores tilværelse og vores fortolkninger af virkeligheden, som alt sammen udstikker vores livskurs, og som vi navigerer efter, når vi skal orientere os i det, vi kalder for virkeligheden.

Hvad er det for nogle magnetiske poler, som trækker i vores indre kompasnål, som udstikker retningen for vores liv og færden?

 

I Bibelen kan vi i Ordsprogenes Bog læse disse vise ord: Frem for alt! Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.

Ifølge Bibelen er det altså ikke ligegyldigt, hvad vi lader os påvirke af og hvilke kræfter vi lader hive i os. Og nogle gange kan det være sundt for os at stoppe op og re-orientere os i vores liv og stille de svære, men afgørende spørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvad laver jeg her? Og hvor bevæger jeg mig hen? Og svaret på disse spørgsmål – eller i hvert fald vores søgen efter svarene – tjener til at få justeret vores indre livskompas ind, så at vi sikre os den rette livskurs.

 

Og som et kristen menneske må jeg tro på, at Jesus er den, som kan justere mit hjerte ind på den rette kurs. Og det er netop det, der er på spil i de tre tekster, som hører til denne søndag.

 

I den første tekst fra det Gamle Testamente, hørte vi om jøderne, der befandt sig i ørkenen efter at Gud med stor overbevisning havde ført den ud af slaveriet i Egypten efter det ene store under efter det andet. Og nu sidder de der i heden – og venter. Venter på Moses, som for flere dage siden gik op på Sinajbjerget for at tale med Gud. Men det sker ikke noget. De hører intet fra Gud eller fra Moses. Og de begynder at kede sig. De begynder at tvivle og spørge: “Hvad er det for en underlig utilgængelig, fjern og tavs Gud, som hjælper os den ene dag, men lader os i stikken den næste?”

 

Og så begynder de at forme en gud ud fra deres egne krav, ønsker og længsler: Deres gud skal være prangende, tydelig og stærk. En tyrekalv af guld, der udstråler magt og styrke, som kan røres – og føres lige derhen, hvor man gerne vil have den. De skaber så at sige deres gud efter deres eget billede – og dermed bliver det til en gud med lille g.

Moses når ikke engang ned fra Sinajbjerget med de ti bud inden jøderne allerede har overtrådt det første af budene, som lyder. “Du må ikke have andre guder end mig”.

 

Vi kan selvfølgelig stå i al vores oplysthed og ryste på hovedet af de stivnakkede jøder. Men ærligt talt, så kan jeg af og til genkende deres længsel i min egen længsel, for også jeg kan miste tålmodigheden med Guds indgriben: “Hallo, så gør dog noget, Gud! Nu har jeg bedt dig om helbredelse, om ro i familien mange gange – nu må du altså lige tage dig sammen og komme i sving.”

 

Jeg tror flere af os har følt det på denne måde. Men spørgsmålet er, om vi lige så langsomt er ved at forvandle Gud til vores egen lille stik-i-rend-dreng, en slags enarmet tyveknægt vi kan smide vores ønsker ind i i form af bønner, hive i håndtaget og ud kommer gevinsten af opfyldte bønner.

 

Moses måtte kalibrere israelitternes billede af Gud. Endda på en ret hårdhændet måde, idet guldkalven blev tilintetgjort. Men det var nødvendigt for at Gud kunne få lov til at være Gud, som han nu en gang er. …

 

Det er lidt det samme, der er på spil i dagens evangelietekst, hvor Jesus har et opgør med de religiøse ledere for jøderne.

Her var Gud igen taget til gidsel for en helt bestemt fortolkning af ham, som medførte en helt bestemt livførelse, der ikke tillod, at man veg til højre eller til venstre. Dermed var Gud blevet placeret i en behændig lille kasse, som disse ledere kunne bruge til at slå deres landsmænd oven i hovedet med og få dem til at makke ret – efter deres overbevisning vel at mærke.

 

Og så kommer ham her Jesus sandelig rendende og begynder at vrøvle om, at han er sendt af Gud og derfor ved bedre. Jesus bliver dermed en bombe under hele deres religiøse og sociale kontrol. Her er der ikke bare tale om nogle, som er kommet lidt på afveje i deres egen forståelse af Gud – men de pådutter og tvinger også andre ind i denne forståelse.

Det er derfor, at Jesus er så hård i tonen i dagens tekst, for han bliver nødt til at sætte hårdt imod hårdt for derved at afsløre, at de er forblændet af en løgn.

 

Og med hele de næste 2000 års kirkehistorie in mente kan vi konkludere, at samme tendens som disse jøder havde med at bruge religion til social kontrol, sådan har det altid været en snublesten for kirken.

Og måske også for os i dag? For også jeg må gribe i egen barm og spørge mig selv, om jeg med mit billede af Gud hindrer andre i at få et ærligt og levende møde med Jesus?

Og spørgsmålet er for så vidt også påtrængende at stille til hele den måde vi er kirke på: Er der nogle ting vi siger eller gør, som forhindrer andre mennesker i at få en levende relation til vores himmelske far? Er vi som menighed blevet som menigheden i Efesos, der har svigtet vores første kærlighed og lige som israelitterne i ørkenen har skabt en gud i vores eget billede?

 

Det er derfor det er så vigtigt, at vi får anledninger til at stoppe op og justere vores indre kompas ved at vi stiller os under Guds tiltale her i kirken – at vi lytter til hans ord og budskaber i bibelen, at vi samtaler med ham gennem vores bønner og at vi lytter til hinandens oplevelser og erfaringer af hvordan Gud griber ind og handler i vores liv.

Og måske vil vi lægge mærke til, at denne justering af vore hjerte ikke så meget er endnu en kraftanstrengelse, som vi skal mobilisere af os selv, som det er en stille venten på, at Gud selv ved sin Helligånd gør sit arbejde i os. At det er Gud selv, der justerer vore hjerter, så at de slår i takt med hans hjerte

 


Lad os bede:

Du levende, virksomme, uudgrundelige og dog barmhjertige Gud.

Vi erkender, at ingen af os kan begribe dig fuldt ud, så tilgiv os, når vi taler usandt om dig.

Derfor beder vi dig om, at du må hjælpe os med at vogte vore hjerter, så at det justeres ind efter din kærlighed og banker i takt med dit, så at det bliver til Lov og tak og evig ære, være dig vor Gud,

Fader, Søn og Helligånd,

du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,

højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen

Spørgsmål til overvejelse ifb. med stillemusik

Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. På hvilke områder skal dit hjerte justeres eller kalibreres?

 

Prædiken til  søndag septuagesima d. 28. januar – 2018

Anders Bo Engrob Jørgensen

 

Salmer:

743 Nu rinder solen op; 871 Du virker i det stille; 728 Du gav mig, O Herre; Nadver: 477 Som korn fra mange marker; 697 Herre jeg vil gerne takke

Tekster: Se i salmebogen fra side 1059. Evangelietekst: Lignelsen om de betroede talenter (Matt 25,14-30)

 

Prædiken:

Hvad bed I mest mærke til i denne lignelse? Guleroden eller pisken?

Min erfaring siger mig, at langt de fleste mennesker bider mærke i pisken, nemlig den sidste dovne tjeners barske medfart, som kan synes så ubarmhjertig og i strid mod alt det, som Jesus ellers står for. Også selvom to tredjedele af lignelsen faktisk er ren gulerod: Vi hører om to tjenere, som får ros af deres herre: “Godt du gode og tro tjener, Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget, Gå ind til din herres glæde!”

 

Tænk at blive mødt at Vorherre selv med disse ord! Faktisk synes jeg, at budskabet til disse to rosværdige tjenere er så lærerigt og forløsende, at jeg ofte bruger lignelsen om de betroede talenter som rammefortælling for nogle af mine begravelsestaler.

Jeg plejer dog kun at lægge vægt på disse to rosværdige tjenere og gå let og elegant udenom den sidste tjener og i det hele taget ikke at forholde mig til, hvad disse talenter evt. skal repræsentere.

 

Men i denne prædiken vil jeg prøve at tage livtag med nogle af disse mere vanskelige problemstillinger og faldgruber, som lignelsen rummer.

 

Én af nøglerne til at låse meningen op i denne lignelse, er at læse den i den sammenhæng, den bliver fortalt i.

 

Jesus har fortalt sine disciple noget om de sidste tider og fortæller i den sammenhæng videre om, hvordan de skal forholde sig i ventetiden frem mod Jesu genkomst. Først fortæller han lignelsen om de ti brudejomfruer – en lignelse hvis pointe er, at de skal være årvågne og have olie nok på deres lamper… hvad det så end vil sige. Men måske er der et lille hint i lignelsen om, hvad denne olie kan repræsentere, idet det græske ord for olie minder meget om ordet for barmhjertighed. Det er værd at have in mente til den videre læsning.

 

Derefter følger lignelsen om de betroede talenter, som på en måde har lidt samme tematik, som lignelsen om brudejomfruerne: Også her er der en lang ventetid og noget, som skal tages vare på – her illustreret med en større pengesum, idet en talent svarede til ca. 32 kg. guld eller sølv.

Lignelsens pointe er måske at beskrive hvordan vi tager vare på det, som er betroet os, mere end at give os et svar på hvad der er betroet os.

 

Men en tolkning kunne være at lade Jesu sidste lignelse kaste lys over, hvad olien på brudejomfruernes lampe er og hvad disse talenter, som tjenerne får betroet af deres herre, skal repræsentere.

 

Jesu sidste lignelse kaldes også for verdensdommen. Det er den lignelse, hvor Jesus identificerer sig selv med dem, som vi har en tendens til at overse eller ignorere: Den sultne, tørstige, fremmede, nøgne, syge og fængslede. Og så siger han, at “alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.” Det svarer til den Gud, som vi også hørte om i Jobs bog, som er så stor og ufattelig, at han også kan gøre sig aldeles ubemærket og være tæt på os uden at vi registrere det.

Det er som om, at Jesus siger: “Ok, jeg ved de sidste lignelser om brudejomfruerne og talenterne var lidt kryptiske. Nu fortæller jeg det mere lige ud: I skal vise barmhjertighed over for enhver, men specielt dem, som er i økonomisk eller social nød. For det er faktisk mig I står overfor.”

 

Lignelsen om de betroede talenter giver altså et svar på hvordan vi skal leve vores liv her og nu: At vi skal være tro i det små – vi skal tage ordentlig vare på det, som er betroet os. Og lignelsen om verdensdommen giver os et hint om, hvad det er, som Jesus har betroet os at tage vare på, nemlig de små – altså dem, som har brug for os, brug for vores hjælp, brug for vores omsorg, vores opmærksomhed, vores venskab og nærvær.

Vi skal altså være tro i det små ved at være tro mod de små.

 

Hvis jeg har ret i denne udlægning af teksten, får den altså en alvorlig dimension, når vi netop begynder at sammenligne de to rosværdige tjenere og deres belønning med den sidste tjener og dennes straf.

 

Vi får egentlig kun at vide, at de to første tjenere straks går hen og handler med den pengesum, som de har fået betroet at tage vare på. Man kan måske påpege, at de derved løber en risiko, men som resultatet viser, var de nærmest sikre på fortjeneste, idet de fordoblede pengenes værdi.

Samtidig handler de i deres herres ånd, idet han roser dem for deres villighed til at bringe hans formue i spil. Tjenerne er altså kendetegnet ved at være aktive; de er ansvarlige med et lille hint af risikovillighed, og idet de begynder at handle, tør de også bringe sig selv i spil og indgå aftaler og dermed relationer med andre.

 

I modsætning hertil står den sidste tjener. I vore dage kan vi måske mene, at han egentlig bærer sig klogt ad med at begrave sin herres penge i et hul, for så slipper han da for at betale negative renter til banken… Men hans motivation for at gøre det – eller rettere sagt: for ikke at gøre noget – bunder dels i en doven og passiv indstilling til tingene og dels i hans relation til sin herre, som er kendetegnet af frygt.

Det er som om hans herre ikke modsiger ham i hans frygt, men mere skælder ham ud for ikke at tage den fulde konsekvens af denne frygt. Når han nu ved at hans herre høster hvor han ikke har sået, så burde han også vide, at han forventer, at hans betroede formue har båret frugt og han i det mindste burde få renter af pengene.

Men tjeneren har været passiv og har hverken bragt det betroede eller sig selv i spil. Han leverer det betroede tilbage igen uden nogen form for interaktion, initiativ eller relation; uden ansvarsfølelse eller ejerskab. Han leverer så at sige bare billetten retur: “Nej tak, tag hvad der er dit.”

 

Og vi er nok flere, der synes, at han får en urimelig medfart, ved at han kastes ud i mørket udenfor, hvor der er gråd og tænderskæren. Men måske beskriver dette blot en psykologisk virkelighed, idet tjeneren allerede har stillet sig selv derud.

For beskrivelsen af mørket svarer egentlig til det mørke og den isolation, som han har været i hele tiden og har handlet ud fra. Han er så at sige helt omgivet, af sin egen virkelighed… Så han bliver ikke så meget påført en straf, som at han bærer straffen i sig selv.

 

Men det alvorlige i denne tekst bliver jo netop, at de tre tjenere kan bruges som spejle, som vi kan spejle os selv i: Hvilke tjenere minder vi mest om? Hvem er “de små” i vores liv, som Gud har betroet os at tage vare på?

Der er ingen af os, der kan “frelse” hele verden. Det har Jesus også allerede gjort.

Men jeg tror, at vi hver især kan komme i tanke om en eller flere personer, som vi på en særlig måde har en forpligtigelse over at tage vare på, at være der for – måske bare for en stund, inden andre tager over. Det kan være et familiemedlem, en klassekammerat [en fra Tens Sing], en af vore naboer på vejen, en kollega eller anden bekendt.

Alt hvad det kræver er at åbne øjnene og bringe os selv i spil, som de to rosværdige tjenere gjorde det. Eller besinde os på det ord af Paulus, som sidste salme i gudstjenesten også er skrevet over, og som lyder: Guds værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. (Ef 2,10)

Spørgsmål til overvejelse:

Godt du gode og tro tjener, du har været tro i det små – eller: Du har været tro mod de små… Overvej hvem Gud har betroet dig, at tage vare på?

 

« forrige  |   top  |   næste »
 

Hørup Kirke
Kirken for hele Kjellerup
Kirkebakken 10, 8620 Kjellerup

Kirkekontoret
Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
Mobil 2488 5352
Åbningstider
Mandag: 9-12
Onsdag: 9-12
Torsdag: 14-17
Fredag: 9-12

Kirken er låst på hverdage i vinter månederne.

Powered by CMSimple Test | Template by CMSimple | Login