Fødsel og navn

Anmeldelse af fødsel sker automatisk fra sygehuset til kirkekontoret.

Hvis forældrene ikke er gift, men er enige om fælles forældremyndighed, skal de udfylde en "omsorgs- og ansvarserklæring". Den afleveres digitalt på www.borger.dk og underskrives af begge med nem-id. Erklæringen skal være afleveret inden 14. dage ellers overdrages sagen til statsforvaltningen. I er velkomne til at ringe til kirkekontoret, hvis I har spørgsmål.

Læs mere om faderskabet her. Her er også oplysninger om, hvad man gør i andre tilfælde. 

 

Navngivning ved dåb.

Navngivning.

 

Her er hvad familiestyrelsen skriver om navne.